Ta-Mo Kempo

Een stukje geschiedenis

De geschiedenis van het Kempo zoals wij dat tegenwoordig kennen vangt aan in de jaren ‘50/‘60. In die tijd emigreerden vele Indonesiërs naar Nederland, waaronder ook de heer Carl Faulhaber. Wijlen paatje Faulhaber leerde op Java een vorm van Kuntao Macan (lees Matjan) van een Chinese leraar. Macan staat hierin voor een tijgerstijl, waarbij niet de bewegingen refereren aan de tijger, maar het spirituele karakter; de agressie, moed en onverschrokkenheid. Tevens deed hij veel kennis op van een onbekende Dukun, een Indonesische spiritualist of genezer, in Pukulan. Dit laatste kenmerkt zich door korte, aanvallend agressieve bewegingen. Door zijn kennis van beiden te combineren en aan te passen ontstond een Indonesische stijl met Chinese invloeden.

Van zolder naar zaal
In de eerste jaren na de komst naar Nederland werd er voornamelijk getraind op zolders met familie en vrienden. Vanaf begin jaren ‘60 verspreidde paatje Faulhaber zijn kennis. Ook buiten de familie, beginnende met de zogenoemde "Ring van Vijf": Robert Faulhaber, Richard Kudding, Jimmy Bax, Eduard Lammerts van Bueren en Theo Verschuur.

Mede door de populariteit van Kung Fu films groeide half jaren ‘60 de belangstelling naar vechtkunsten in de westerse cultuur. Om grotere groepen te kunnen onderwijzen ontstond er behoefte aan een systeem. Ook moest je, om in Nederland les te kunnen geven, aangesloten zijn bij een bond. Door onwetendheid is het systeem van paatje Faulhaber onder de Karate Bond geplaatst, waardoor er invloeden uit het Karate te vinden zijn in het hedendaagse Kempo.

Yin & Yang Kempo
Een van de leerlingen van paatje Faulhaber, Jimmy Bax, voegde aan het systeem dat hij leerde zijn kennis van het Pencak (lees pentjak) Silat toe. Zo werd de basis gelegd van het Yin & Yang Kempo. Wijlen Maurits de Gijssel, op zijn beurt weer een leerling van Jimmy Bax, combineerde het geleerde met technieken uit diverse andere Kuntao stijlen waardoor het Yin & Yang Kempo de vorm kreeg zoals die heden ten dage - helaas nog maar door weinigen- beoefend wordt.

Kempoclub Ta-Mo

De geschiedenis van de club vangt aan op 22 november 1982. Sifu Ludwig Muller en Sifu John Tan richtten samen Kempoclub Mutan (MullerTan) op.

Vanaf 23 december 1993 gaat Sifu Tan zelfstandig verder met een nieuwe vereniging onder de naam "Kempoclub Ta-Mo Zoetermeer", waar op recreatieve wijze Yin & Yang Kempo wordt beoefend. Een club waar het naast het beoefenen van het Kempo belangrijk is om respect voor elkaar te hebben en van elkaar te leren.

Waar we met elkaar een tijd tegemoet kunnen gaan die net zulke waardevolle afdrukken achter zal laten op de weg voor ons, als het heeft gedaan op de weg achter ons.

˜voetnoot: Paatje is een Nederlands- Indisch woord dat gebruikt wordt uit respect.
Het is te vergelijken met het Nederlandse woord oom, niet om een familieband aan te duiden, maar respect en genegenheid.